Záruční a pozáruční servis

Záruční servis

Pokud máte problém s námi dodanými výrobky nebo potřebujete pravidelnou roční údržbu a seřízení do dvou let od dodání, lze nás kontaktovat.

Pozáruční servis a opravy

V rámci servisních prací nabízíme zejména:

 • Seřízení a promazání kování oken a dveří
 • Údržba a opravy kování
 • Opravy po mechanickém poškození
 • Dodatečná montáž doplňků kování
 • Opravy a výměna opotřebovaného těsnění
 • Výměny prasklých a poškozených skel
 • Výměny ovládacích klik, oliv
 • Opravy žaluzií
 • Montáž dveřních zavíračů
 • Výměna okna při neopravitelných závadách
 • Pravidelné servisní prohlídky
 • Výměna skel za nové s vyššími izolačními vlastnostmi

Objednávku lze provést na kontaktním formuláři.

Úhrada za servisní zásahy prováděné bez podepsané Servisní smlouvy je splatná v hotovosti po provedení servisu na základě podepsaného pracovního listu, pokud se strany nedohodnou jinak. Zjištění závady technikem na místě je zpoplatněný úkon na základě potvrzeného pracovního listu. Tento úkon bude v případě realizace servisu účtován spolu se servisním zásahem, v případě, že servis nebude proveden je účtován samostatně.

Ceny servisních prací: 


Doprava servisním vozidlem osobním autem..............9,-/km
Doprava servisním vozidlem dodávkou........................12,-/km
Čas technika/ů na cestě...................................................280,-/hod./osoba
Zjištění závady...................................................................390,-/hod./osoba
Servisní práce....................................................................390,-/hod./osoba
Náhradní díly.....................................................................dle aktuálních cen dodavatele

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Máte další dotazy? Ozvěte se nám.