Pokyny pro užívání
Systémy Sunflex SF 20, SF 25, SF 30, SF 35

U všech uvedených systémů, posuvných a posuvně otočných, je třeba důsledně udržovat dráhy křídel v čistotě. Zejména je třeba dbát o čistotu a průchodnost spodní vodící dráhy. Ve spodním vodícím profilu nesmí bránit pohybu křídel žádné nečistoty. Je třeba si dát pozor na to, aby v dráze křídel nebyly kamínky, písek, listí, tráva, nebo zbytky stavebních či jiných materiálů. Tyto předměty můžou trvale poškodit kování křídel. Pokud je v domácnosti zvíře (pes, kočka a podobně), je třeba z dráhy odstraňovat zbytky srsti, které by mohly poškodit ložiska kování křídel.  

Při manipulaci s křídly posuvného systému SF 20 se obsluha musí vyvarovat rázovitých pohybů křídel, kdy by jednotlivá křídla mohla vzájemně narážet do unášeních elementů  

v dolních lištách jednotlivých křídel. Je třeba si uvědomit že jednotlivá křídla váží až 80 kg a případný setrvačný náraz do unášejícího elementu může tento element zničit. Případné poškození unášejícího elementu má za následek výměnu celého vozíku posuvu, jehož je unášení element součástí. 

Při posuvu křídel je třeba s křídly posouvat šetrně a před zachycením následujícího křídla optimálně zpomalit. Tak aby nedošlo k nárazu do unášejícího elementu křídla. Vozíky posuvu křídel jsou výškově seřiditelné. V případě že křídlo při posuvu drhne na jedné, nebo na obou stranách, je třeba systém nepoužívat a objednat seřízení servisním technikem, viz www.profiltechnik/servis

Doporučujeme v zájmu dlouhé životnosti systému, objednat si minimálně 1x za dva roky prohlídku a seřízení servisním technikem. 

Při manipulaci s křídly posuvně otočných systémů SF 25, SF 30 a SF 35 musí obsluha manipulovat vždy s jednotlivými samostatnými křídly. Zejména při odebírání křídel z “parkoviště” musí oddělit a otáčet pouze s jedním křídlem. Nikdy se nesmí otáčet všemi, nebo více křídly najednou. Došlo by k poškozeni kování křídel. Křídla je nutné posouvat šetrně, plynule, bez nárazů na sousední křídla. Křídla se k sobě dotlačí pouze přiměřeným tlakem bez nárazu setrvačností. Vodící drážky v horní kolejnici se nemažou žádným mazacím prostředkem. 

V případě problémů s posuvem, nebo obecně funkcí výrobku, je třeba výrobek nepoužívat a objednat seřízení servisním technikem, viz www.profiltechnik/servis

Doporučujeme v zájmu dlouhé životnosti systému, objednat si minimálně 1x za dva roky prohlídku a seřízení servisním technikem.

 Stínící technika

Máte další dotazy? Ozvěte se nám.