Údržba (AL, PVC, sklo)

Údržba plastových výrobků

Vaše plastová okna nevyžadují téměř žádnou údržbu. Přesto je nutné dodržet několik následujících pokynů.

 • Po montáži a následných zednických pracích je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. 
 • Objednatel by měl pečlivě odstranit zbytky ochranné folie z oken, nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže.
 • Zbytky malty po stavební činnosti je nutné odstraňovat z oken velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku.
 • K čištění je třeba používat vždy jen běžné neagresivní čistící prostředky. Nepoužívat Savo!
 • Hliníkové prvky s povrchovou úpravou Elox nesmí přijít do styku s vápnem, jelikož při kontaktu vzniká chemická reakce a dochází k trvalému poškození úpravy. 
 • Veškerá těsnění, dorazová i zasklívací, jsou vyrobena z trvale plastického materiálu EPDM. Ošetření jeho pohledových ploch se provádí glycerinem, který zamezí oxidaci jeho povrchu.
 • U dveřních klik a madel je třeba kontrolovat dotažení upevňovacích šroubů 1 x ročně. Panikové kování a jeho správnou funkci je třeba kontrolovat minimálně 1 x za čtvrt roku.

Dobré okno je více než prostředek pro vpuštění vzduchu a k udržení tepla: je to ozdobný prvek a zároveň i stavební díl, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky.


Údržba hliníkových výrobků

Čištění oken a dveří a ostatních konstrukcí.

Po namontování výrobku dochází k omítání špalet, případně k úpravám ostění a sousedních ploch barvami a podobně. Při těchto pracech je třeba výrobek řádně zakrýt folií, nebo vhodně ošetřit, aby nemohlo dojít k přímému kontaktu s maltou, barvami či jinými chemikáliemi. Ochranou folii lze upevnit lepící páskou nezanechávající po sejmutí lep na profilech. Tuto pásku je nutné co nejdříve odstranit, aby nedošlo při jejím snímání k poškození povrchu výrobku. Týká se i malování a nátěrů.

Výrobky znečištěné zbytky malty, barev, případně jiných agresivních prostředků po zednických, malířských, natěračských, nebo jiných pracech je nutné vyčistit neprodleně po znečištění velmi opatrně za vydatného namáčení vodou s šetrným mycím prostředkem. 

Na čištění rámů, křídel, konstrukcí a jejich příslušenství je třeba použít prostředky běžné pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou. V žádném případě se nesmí rámy, křídla, konstrukce a jejich příslušenství čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem abrazivních přísad, stejně tak je nevhodné použít ostré předměty jako jsou špachtle, škrabky, nože, drátěnky apod. Nikdy rámy, křídla a jejich příslušenství nečistit organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všeho druhu. Hrozilo by nebezpečí nevratného poškození výrobku.

Skleněné výplně čistit čistou vodou a měkkým hadrem nebo houbou. Nesmí obsahovat cizí tělesa jako např. písek. Možno použít čističe ve spreji. Mastnota se nesmí odstraňovat agresivními prostředky. Barvy, zbytky cementu a jiné, které ihned zatvrdnou, se musí ihned ze skleněné plochy odstranit. Čištění jemnými abrazivy je povoleno.

Pravidelná údržba oken a dveří

Pro zachování funkčnosti a dlouhodobé životnosti oken a dveří provádějte 1 x ročně pravidelnou údržbu skládajících se z těchto úkonů:

 • Kontrola funkčnosti výrobku a promazání všech pohyblivých částí kování olejem na šicí stroje nebo vazelínou ve spreji. Tímto ochráníte kování před předčasným opotřebováním.
 • Překontrolování těsnění mezi křídlem a rámem – poškozené těsnění je nutné objednat a nechat vyměnit od výrobce.
 • Odstranit nečistoty z povrchu těsnění a rámu i na křídle (vhodné provádět před začátkem zimy).
 • Prohlédnutí odvodňovacích kanálků v dolní části rámu a odstranění případných nečistot.
 • Překontrolování upevnění jednotlivých šroubů a vrutů. Popřípadě jejich dotažení.


Hliník ve styku s jinými materiály

V okamžiku, kdy se dostane hliník do styku s různými kovy bez izolační vložky ve vlhkém prostředí, vznikne elektrické napětí a dojde k oxidaci kovy, které má vyšší elektronegativitu.

S následujícími kovy je spojení hliníku bezproblémové:

 • nerezavějící chromová a chromniklové oceli
 • hliník, chrom, zinek, cín, olovo
 • ocel s povlaky z hliníku, chromu, niklu, zinku, cínu, olova

Styk hliníku s dalšími materiály:

 • dřevo – většina druhů dřeva je k hliníku neutrální, přesto některá dřeva, jako dub a ořech, vylučují kyselinu, která muže hliník poškodit, zvláště ve vlhkém prostředí, nebo když dřevo není vyschlé.
 • omítka, malta, sádra, cement – sádrový nebo cementový prášek za vlhkého vzduchu, nebo postříkání čerstvou omítkou či maltou mají na hliník pouze povrchový účinek. Po očištění se objeví bílé skvrny na anodizovaných plochách. Tyto povrchové skvrny však nemají vliv na mechanické vlastnosti hliníku. Pro odstranění těchto skvrn kontaktujte výrobce. Abychom zamezili těmto problémům, chráníme výrobek folií.
 • plasty – většinou hliník nepoškozují. Většina výrobků pro spárování a utěsňování (PUR pěny, silikonové a akrylové atd.) není nebezpečná.


Výměna skleněné výplně

V případě rozbití nebo jiného poškození skleněné výplně kontaktujte přímo výrobce, který výrobek dodal. Ten zajistí dodávku a montáž skleněné výplně stejných parametrů. Pro bezproblémové objednání nové skleněné výplně je nutné uvést číslo smlouvy a pozici výrobku.

Lze jej najít v nabídce, která je nedílnou přílohou ke smlouvě


Údržba skla

Popis výrobku

Izolační dvojsklo např. U=1,1 W/m2K je složení dvou typů skel z vnější a vnitřní strany (např. čiré sklo typu Float s tzv. měkkou pokovenou vrstvou – tato funkční vrstva je chráněna proti vlivům vnějšího prostředí) a meziskelního rámečku.

Izolační dvojsklo jako každé jiné může být napadeno:

 • organickými skvrnami
 • mastnými usazeninami
 • odtoky z okenních a dveřních rámů, špalet, okapů, atyk apod.
 • usazeninami rzi
 • skvrnami od cementu, silikonových tmelů a hliníku

Aby sklo zůstalo stále v původním stavu a vzhledu, je nutno zajistit pravidelnou údržbu a čištění.

Manipulace během stavby

Během stavebních prací může sklo utrpět především potřísněním cementem, usazeninami rzi nebo znečištěním pojivy (silikony, lepidla).

V průběhu stavebních prací je třeba dbát na to, aby skla byla chráněna před odlety jemných kovových částic (např. při práci s úhlovou bruskou či při sváření). Takto poškozená skla jsou neopravitelná a je nutno je vyměnit.

Dále je zapotřebí odstranit ze skel všechny etikety a nálepky co nejdříve po usazení skla, vyhnout se psaní křídou, fixem, mýdlem apod. na povrch skla. Též stopy od cementu je dobré ihned odstranit (tak aby nedošlo při čištění k poškrábání skla). Vše výše uvedené může mít dlouhodobým působením vliv na poškození skla.

Po dokončení stavebních prací je nutno odstranit ze skla všechny stopy prachu a mastnoty, které se na skle v průběhu prací usadily.

Péče o sklo

V průběhu prvního roku budovy je doporučeno čistit zasklení minimálně třikrát. Později stačí prosklené plochy čistit jedenkrát ročně. Pokud je budova umístěna v silně znečištěném prostředí, musí se počítat s častějším čištěním.

Čistící prostředky

Běžné znečištění, skvrny od cementu, vápna apod., lze odstranit běžnými čistícími prostředky na sklo. Nejvhodnější jsou voda, líh, speciální čistící roztoky na mytí skel (např. Iron, Ajax apod.).

Zašlou špínu, popř. to, co nejde odstranit běžnými čistícími prostředky, se doporučuje čistit suspenzí oxidu siřičitého (koncentrace 50-160 g/l). Toto čištění je lepší svěřit odborné sklářské firmě, která zná postup prací s touto suspenzí.

Je-li budova vystavena opětovnému působení zašpinění od cementu, vápna aj., musí se čištění provést okamžitě, aby se zaručilo, že povrch nebude poškozen trvale.

Nevyhovující čistící prostředky

Při čištění se nikdy nesmí používat roztoky kyselin, zvláště pak ty, které obsahují chlor nebo fluor. Nesmí se používat ani zásadité roztoky. Takové roztoky by mohly poškodit nejen sklo, ale i těsnící materiály, vložku lepeného skla, rámečky a fasády.

Máte další dotazy? Ozvěte se nám.